Lupinenstrasse 12

10:00 - 06:00

Lupinenstrasse 12, Ritz-Laufhaus Mannheim

Mannheim - centrum metropolního regionu Rhein-Neckar

Universitätsstadt Mannheim

Univerzitní město Mannheim je díky asi 315 000 obyvateli druhé největší město v Bádensku-Würtembersku. Mannheim leží v srdci Kurpfalz a tvoří ekonomické i kulturní centrum evropského metropolního regionu Rhein-Neckar s 2,35 miliony obyvatel.

Mannheim je významné průmyslové a obchodní město, univerzitní město a důležitý dopravní uzel mezi Franfurktem am Main a Stuttgartem, mimo jiné s uzlem ICE, druhým největším seřaďovacím nádražím v Německu a jedním z nejdůležitějších vnitrozemských přístavů Evropy.

Universitätsstadt Mannheim

Vnitřní město Mannheimu je rozděleno do čtverců. Ulice v centru nemají názvy, často jsou čtverce děleny kombinacemi písmen a číslic.

V centru Mannheimu je mnoho možností k nákupu. Některé ženy dokonce tvrdí, že Mannheim patří do pětice německých měst, kde se nejlépe nakupuje.